ב"ה   ט אב התשע"ח (21.07.2018)
אודותינו         תרומה         צור קשר
 


בית חב"ד סרי לנקה


מדורי יהדות


סרי לנקה - מידע


אמרה חסידית


פרסומת

|
שתפו:  
חבד » חגי ומועדי ישראל » חודש אלולאלול של ימות המשיח
חודש אלול אצל חסידים, מתאפיין במיוחד בכך שהעבודה בו נעשית מתוך שמחה וחיות. בד בבד עם חשבון הנפש ועבודת התשובה הרי ההדגשה היא על גודל המעלה והזכות שבימים אלו בהם המלך בשדה, וכולנו רשאים ויכולים לקבל את פניו מתוך שמחה.

יד אב התש"ע (25.07.2010)

ימי חודש אלול, מהווים ימים של התעוררות מיוחדת אצל כל עם ישראל, על כל שבטיו, עדותיו וגוניו. כל יהודי יודע ומרגיש, כי חודש אלול אינו סתם עוד חודש, אלא חודש מיוחד, סיכומה של השנה החולפת, והכנה לשנה הבאה עלינו לטובה ולברכה. אם כך אצל כל יהודי, הרי אצל מי שלומד ומתנהג על פי תורת החסידות, חודש אלול חייב לבוא לידי ביטוי בצורה פנימית ומיוחדת.

ואכן, חודש אלול אצל חסידים, מתאפיין במיוחד בכך שהעבודה בו נעשית מתוך שמחה וחיות. בד בבד עם חשבון הנפש ועבודת התשובה הרי ההדגשה היא על גודל המעלה והזכות שבימים אלו בהם המלך בשדה, וכולנו רשאים ויכולים לקבל את פניו מתוך שמחה.

ואם כך אצל חסידים בכל הדורות, הרי שבדורנו, דור הגאולה, מוסיף הרבי מלך המשיח שליט"א ומגלה לנו כיצד הכל, חשבון הנפש, העבודה של "אני לדודי ודודי לי", המשל של "המלך בשדה", מובילים אותנו אל הסך הכל של עבודת חודש אלול, והיא - באופן לא מפתיע במיוחד - הגאולה האמיתית והשלימה.

כל אחד מכיר את ראשי התיבות של חודש אלול, מהמפורסם שבהם "אני לדודי ודודי לי", ועד ל"את לבבך ואת לבב", כל אחד מראשי התיבות מבטא ומדגיש פן אחר של עבודת התשובה וההתעוררות שבחודש אלול.

והנה הרבי מה"מ מתמקד בראשי-תיבות נוספים, אלו שהיו פחות ידועים, ואשר הקשר שלהם לחודש אלול נראה במבט ראשון די רופף "אשירה לה' ויאמרו לאמור". אלא שכרגיל, מה שלא הודגש ולא התבאר בדורות הקודמים, במשך העבודה בגלות, מוצא את מקומו בדורנו דור הגאולה.

ובלשונו הק': "ובהדגשה מיוחדת בנוגע לר"ת החמישי, ענין הגאולה על ידי זה שחדורים ונעשים ברוחה של הגאולה (כולל ובמיוחד על-ידי לימוד התורה בעניני הגאולה ובית המקדש), מתוך צפי' וודאות גמורה שתיכף ומיד רואים בעיני בשר ש"הנה זה (המלך המשיח) בא".

חשבון הנפש אותו עורכים בימים אלו, אינו יכול להשאר חשבון כתמול שלשום, החשבון אומר הרבי הוא חשבון צדק שיש בכחו של כל יהודי לערוך "חשבונו של עולם" - כאשר לפי כל החשבונות היה צריך הקב"ה להביא מזמן את הגאולה האמיתית והשלימה על-ידי משיח צדקנו" הרי אי אפשר בשום אופן להסתפק בסדר העבודה שהיה עד עתה, כעת יש סדר מיוחד - סדר של גאולה.

גם הימים המיוחדים, שעליהם מתעכבים בדורנו בחודש אלול, מלמדים אותנו כי לא הכל נשאר כשהיה. השבוע ישנם כמה ימים אותם מציין הרבי במיוחד, י"א, י"ג, ט"ו וח"י אלול. י"א אלול - יום הנישואין של אדמו"ר הרש"ב, י"ג אלול - יום הנישואין של אדמו"ר הריי"צ, לא ידוע לנו על ציון יום החתונה של רבותינו נשיאינו במשך שאר הדורות. אולם כאשר מגיעים לדור הגאולה, ו"הנשיא הוא הכל", הרי מובן שגם שמחת הנישואין שלו היא אבן ציון בדרך לגאולה, כפי שמסביר לנו הרבי, כאשר על-ידי הנישואין נפעל הקשר אל הדור שלנו, הדור השביעי, הרבי מה"מ.

ט"ו אלול - התייסדות ישיבת תומכי תמימים, וגם כאן אין הכוונה לציין כך וכך שנים להתייסדות הישיבה, מעין יום זכרון שנתי. הרבי מייחס חשיבות כה רבה ליום זה, שכן בו נוסד הצבא הגדול של "חיילי בית דוד", הלוחמים בתופעה של "חרפו עקבות משיחך", ומביאים את הגאולה.

וכמובן ח"י אלול - החיות של חודש אלול והשנה כולה, שכן אז נולד והתגלה הבעש"ט הק' אשר על-ידי הפצת המעיינות שלו באה הגאולה, וזאת על-ידי התורה והשיטה שייסד אדמו"ר הזקן לאורה אנו הולכים ופועלים עד היום.

כל אלו, יחד עם ההכנה לנסיעה אל הרבי, שגם היא זכתה להדגשה וחיות על-ידי הרבי, בוודאי יפעלו, כי נזכה להתראות עם הרבי מה"מ, יבא ויגאלנו תיכף ומיד ממש.
אתר בית חב"ד סרי לנקה טל': 94-77-3409048 + | כתובת: Green Path 70, Colombo 03 | צור קשר
מופעל על ידי 'חב"ד נט' - מרכז אתרי חב"ד בישראל, נוסד על ידי חברי הנהלת אגודת חסידי חב"ד בארה"ק. דוא"ל ne@chabad.co.i

;