ב"ה   יא אב התשע"ח (23.07.2018)
אודותינו         תרומה         צור קשר
 


בית חב"ד סרי לנקה


מדורי יהדות


סרי לנקה - מידע


אמרה חסידית


פרסומת

|
שתפו:  
חבד » פרשת השבועהפרשה בקצרה
פרשתנו פותחת במצוות הביכורים. לאחר שבני ישראל יתיישבו על אדמת ארץ ישראל, בעלי הקרקעות צריכים לקחת את הפירות הראשונים ולהעלות אותם לבית המקדש בירושלים. 

יג אלול התש"ע (23.08.2010)

העליה הראשונה בפרשתנו פותחת במצוות הביכורים. לאחר שבני ישראל יתיישבו על אדמת ארץ ישראל, בעלי הקרקעות צריכים לקחת את הפירות הראשונים ולהעלות אותם לבית המקדש בירושלים. מדובר באירוע משמח, כאשר החקלאים עולים בשמחה ובשירים, ובראש השיירה שור מקושט והם נושאים את הפירות. כאשר מגיעים החקלאים לעיר הקודש, הם מעניקים את הפירות לכהן תוך אמירת נוסח המציין כיצד קיבלנו את הארץ במתנה מבורא עולם. יש לציין כי מצוות הביכורים חלה רק על שבעת המינים שנשתבחה בהן ארץ ישראל.  

בעליה השניה מציינת התורה כי בזמן שבית המקדש היה קיים, על בעלי הקרקעות היה להפריש שלושה סוגי מתנות: תרומה - מתנה לכהנים, מעשר ראשון - הגידול הראשון הניתן ללויים, ומעשר שני - אותו אוכל החקלאי בעצמו בירושלים. בכל שנה שלישית ושישית במחזור של שבע שנים (שמיטה) יחליף החקלאי את המעשר השני במעשר עני, אותו יעניק במתנה לעני ואביון.  

התורה מציינת כי על החלקאי להעניק את המתנות בשמחה על שהקב"ה בירכו ואת אדמתו, ולאחר מכן מבקש את ברכת ה' שתמשיך ללוות אותו.  

בעליה השלישית משה רבינו שב ומזהיר את בני ישראל לשמור על כל מצוות ה' וללכת רק בדרכיו, כיון שהקב"ה בחר בעם ישראל כעם סגולה.  

בעליה הרביעית משה וזקני ישראל מצווים את עם ישראל שכאשר יעברו את נהר הירדן עליהם להציב שתיים עשרה אבנים ענקיות ועליהם לכתוב את כל התורה בשבעים שפות שונות. לפי אחד הפירושים הרי שאבנים אלו שימשו כמעין מזוזה בכניסה לארץ.  

בעליה החמישית נאמר לבני ישראל שביום בו יעברו את הירדן, שישה מהשבטים צריכים להתייצב על הר גריזים, ושישה שבטים להתייצב על הר עיבל, כאשר הזקנים ושבט לוי וארון הקודש נותרים בעמק שבין שני ההרים. במעמד המיוחד הזה הזקנים יפנו פניהם לעבר ההרים, יברכו את שומרי המצוות, ויקללו את העוברים על התורה והמצוות. לאחר כל ברכה או קללה, יענו כל העם ויאמרו "אמן".  

בסיום העליה מבטיחה התורה חירות מדאגות גשמיות לכל מי שילך בדרך ה'.  

העליה השישית מכילה אזהרות נוראות של הקב"ה והנביאים בהם עונשים וגלות ליהודים, באם לא יקיימו את התורה והמצוות מתוך שמחה.  

בעליה השביעית משה מזכיר לבני ישראל את מה שהקב"ה עשה למענם ביציאת מצרים ובמשך ארבעים שנים במדבר. משה ממשיך ואומר שלכן על בני ישראל לשמור את המצוות.
אתר בית חב"ד סרי לנקה טל': 94-77-3409048 + | כתובת: Green Path 70, Colombo 03 | צור קשר
מופעל על ידי 'חב"ד נט' - מרכז אתרי חב"ד בישראל, נוסד על ידי חברי הנהלת אגודת חסידי חב"ד בארה"ק. דוא"ל ne@chabad.co.i

;