ב"ה   יא תמוז התשע"ח (24.06.2018)
אודותינו         תרומה         צור קשר
 


בית חב"ד סרי לנקה


מדורי יהדות


סרי לנקה - מידע


אמרה חסידית


פרסומת

|
שתפו:  
חבד » פרשת השבועהכל הולך - בשביל ישראל...
חז"ל אומרים, שכל הבריאה נבראה "בשביל ישראל ובשביל התורה". לכן גם פרטי הבריאה והאירועים השונים, קשורים ישירות לעם-ישראל ולתורה - להביא להם תועלת.

מעובד על פי שיחות הרבי מליובאוויטש מלך המשיח
יט שבט התשע"ב (12.02.2012)

חב"ד
וידעו מצרים כי אני ה' (שמות ז,ה)

פרשתנו 'וארא", מספרת על המכות שהביא הקב"ה על מצרים. בפשטות, המכות ניתנו כעונש למצרים על שהעבידו את בני-ישראל ולא הסכימו לשלחם. אך נוסף על כך מציינת התורה מטרה עמוקה יותר: "וידעו מצרים כי אני ה', בנטותי את ידי על מצרים".

המצרים, ופרעה בראשם, לא האמינו בה', והמכות נועדו ליידע אותם על מציאות הבורא ועל כוחו הגדול. רבי יצחק אברבנאל מסביר, שפרעה כפר במציאות ה', בהשגחתו הפרטית וביכולתו לחולל ניסים שלמעלה מדרך הטבע. המכות שברו את כפירתו בכל שלושת היבטיה: שלוש המכות הראשונות הוכיחו לו את קיום הבורא; שלוש הבאות לימדוהו על השגחתו הפרטית על כל נברא ונברא; ושלוש האחרונות המחישו לו את ניסי ה' העל-טבעיים.

"כדי שישמעו ישראל"

אולם כשמתבוננים בנימוקים שמביאה התורה למכות מצרים, מגלים סיבה נוספת - להודיע לעם-ישראל את גדולת ה': "למען תספר באזני בנך ובן-בנך את אשר התעללתי במצרים... וידעתם כי אני ה'". מכאן אנו למדים, כי המכות נועדו גם בשביל ישראל - כדי שהם יידעו את ה'. וכדברי רש"י: "הקב"ה מביא פורעניות על האומות... כדי שישמעו ישראל וייראו".

היבט זה דורש ביאור. וכי לא די במטרות הקודמות - להעניש את המצרים ולשבור את כפירתם - עד שצריך למצוא סיבה הקשורה דווקא בהכרה בגדולת הבורא שהביאו המכות לעם-ישראל?!

מטרת הבריאה

הסבר הדבר קשור במטרת הבריאה כולה. חז"ל אומרים, שהבריאה כולה נבראה "בשביל ישראל ובשביל התורה". לכן גם פרטי הבריאה והאירועים השונים המתחוללים בה חייבים להיות קשורים ישירות לעם-ישראל ולתורה ולהביא להם תועלת.

משום כך לא די בהענשת המצרים ובשבירת כפירתם, אלא חייבת להיות למכות מצרים גם תועלת ישירה בגילוי כבוד ה' לעם-ישראל. רק כאשר פעולת המכות הגיעה גם לעם-ישראל, והן הגבירו בקרב בני-ישראל את ההכרה בגדולת ה' - או-אז הגיעה מטרת המכות לשלמותה.

לא לפקפק בנביא

דבר דומה אנחנו מוצאים גם בהפטרת השבוע. שם מסופר על נבואת יחזקאל בדבר החורבן שיביא הקב"ה על מצרים. גם שם מופיע המוטיב של "וידעו כל יושבי מצרים כי אני ה'", ועם זאת אין הקב"ה מסתפק בכך, אלא מוסיף: "ביום ההוא אצמיח קרן לבית-ישראל ולך אתן פתחון-פה בתוכם, וידעו כי אני ה'".

גם כאן אנחנו נוכחים, שהשלמות של העונש למצרים היא דווקא כאשר הדבר מביא תועלת לעם-ישראל. ויתרה מזו: בימים ההם האמינו רוב בני-ישראל בנביא יחזקאל, ואף-על-פי-כן מחולל הקב"ה מלחמה בין שתי ממלכות אדירות, כדי שגם המעטים שפקפקו בנבואת יחזקאל יאמינו בנבואתו "וידעו כי אני ה'".
אתר בית חב"ד סרי לנקה טל': 94-77-3409048 + | כתובת: Green Path 70, Colombo 03 | צור קשר
מופעל על ידי 'חב"ד נט' - מרכז אתרי חב"ד בישראל, נוסד על ידי חברי הנהלת אגודת חסידי חב"ד בארה"ק. דוא"ל ne@chabad.co.i

;