ב"ה   יב סיון התשע"ח (26.05.2018)
אודותינו         תרומה         צור קשר
 


בית חב"ד סרי לנקה


מדורי יהדות


סרי לנקה - מידע


אמרה חסידית


פרסומת

|
שתפו:  
חבד » מגזיןיולדת ולידה בזמן הגאולה
כשם שכיום נמשך היריון תשעה שלבים כך יהיה גם לעתיד לבוא. אלא שכיום כל שלב הוא בן חודש, ולעתיד לבוא יימשך כל שלב שעה בלבד. משך ההיריון יהיה אפוא תשע שעות!

כא אדר התשע"ז (19.03.2017)

בגמרא מובא, כי בזמן הגאולה יתרחש תהליך ההיריון והלידה במהירות מפתיעה: על הפסוק "הרה ויולדת יחדיו" (ירמיה לא, ז) מבארת הגמרא, כי אישה תתחיל היריון ותלד בתוך יום! התופעה של היריון כה קצר לא תסתור לכלל הידוע, "אין כל חדש תחת השמש", משום שכבר היום היא כבר קיימת – אצל תרנגולת: בגוף תרנגולת מתהווה ביצה והיא מוטלת מיד למחרת. וכך, מסבירים רש"י והמהרש"א, יהיה גם אצל אישה. יתהווה בגופה עובר והוא ייוולד למחרת, ובו ביום יתהווה עובר חדש והוא ייוולד למחרת וכן הלאה. נמצא שההיריון והלידה שיהיו 'יחדיו' – באותו יום – לא יהיו של אותו עובר, אלא לידה של עובר אחד והתחלת היריון של עובר שני.
 
אך האריז"ל, השל"ה ואדמו"ר הזקן, מסבירים שההיריון והלידה שיהיו 'יחדיו' יהיו של אותו עובר: אישה תתעבר היריון רב עוברי ובו ביום תלד את הילד הראשון, ובימים הבאים תלד ילדים נוספים. לדעתם, לכך התכוונה הגמרא בהשוואה לתרנגולת: כמו שתרנגולת מטילה ביצים במשך כמה ימים מעיבור אחד, כך תהיינה לאישה כמה לידות מעיבור אחד.
 
אדמו"ר הזקן מוסיף ומבאר שכשם שכיום נמשך היריון תשעה שלבים כך יהיה גם לעתיד לבוא. אלא שכיום כל שלב הוא בן חודש, ולעתיד לבוא יימשך כל שלב שעה בלבד. משך ההיריון יהיה אפוא תשע שעות!
 
מי יטפל בכל כך הרבה בילדים? כמובן, אנחנו. אך בזמן הגאולה לא יהיה "צער גידול בנים". הילדים יהיו מפותחים הרבה יותר מהיום. המדרש מספר שלפני המבול היה תינוק בן יומו מסוגל לדבר וגם למלא שליחויות שהטילה עליו אמו. וכך יהיה גם בגאולה האמתית והשלמה.
 
אלא שכל זאת יהיה רק בשלב הראשון של הגאולה. בשלב מתקדם יותר, לאחר תחיית המתים, לא תתקיים מצוות פרו ורבו. בגמרא נאמר: "העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתייה, ולא פריה ורבייה ולא משא ומתן... אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה". מפרשים רבים, כמו הראב"ד, הרמב"ן השל"ה, אדמו"ר הזקן ועוד מפרשים כי דברים אלו מוסבים על התקופה שלאחר תחיית המתים, וכך גם מכריע הרבי מליובאוויטש מלך המשיח.
 
מקורות: תלמוד בבלי ברכות יז, א. לא, א. שבת ל, ב ובפירושי רש"י ומהרש"א שם. מדרש רבה נח לו, א. של"ה תורה שבכתב סוף פרשת ויצא. תניא (ושיעורים בספר התניא) אגרת הקודש סימן כו. איגרות קודש הרבי מליובאוויטש מלך המשיח חלק ב עמוד עו ובהערה 23 שם.


אתר בית חב"ד סרי לנקה טל': 94-77-3409048 + | כתובת: Green Path 70, Colombo 03 | צור קשר
מופעל על ידי 'חב"ד נט' - מרכז אתרי חב"ד בישראל, נוסד על ידי חברי הנהלת אגודת חסידי חב"ד בארה"ק. דוא"ל ne@chabad.co.i

;