ב"ה   יא תמוז התשע"ח (24.06.2018)
אודותינו         תרומה         צור קשר
 


בית חב"ד סרי לנקה


מדורי יהדות


סרי לנקה - מידע


אמרה חסידית


פרסומת

|
שתפו:  
חבד » מגזיןמה זה 'דור שכולו חייב'?
למי שישאל, מכל מקום, אם הדור כולו חייב, איזו זכות תהיה לעם ישראל להיגאל? – משיבה על כך הגמרא, כי במצב כזה יגאל אותם הקדוש-ברוך-הוא למען עצמו

כד טבת התשע"ח (11.01.2018)

נאמר בגמרא, כי המשיח יבוא בדור ש"כולו זכאי" או "כולו חייב". האומנם ייתכן דור שלא יהיה בו אף מקיים תורה ומצוות?
 
רד"ק (רבי דויד קמחי) מסביר, כי ההגדרה "כולו חייב" מתייחס לרוב הדור, הנמצא בשפל המדרגה – למרות שיש בו בוודאי יהודים טובים וישרים שמקיימים תורה ומצוות.
 
באשר לעצם הדבר שהמשיח יופיע בדור שכולו חייב – עובדה מתמיהה לכאורה – מסביר המהר"ל מפראג, כי ביאת המשיח תחולל בבריאה מצב חדש לחלוטין, ולכן המעבר אליו ייתכן באחת משתי האפשרויות: או שהדור "כולו זכאי" ומביא את הבריאה לפסגת השלמות האפשרית בטרם גאולה, או שהדור "כולו חייב" ומדרדר את הבריאה לריקנות רוחנית תהומית, משל היא קרקע חלקה הראויה לבנייה חדשה ומתוקנת.
 
למי שישאל, מכל מקום, אם הדור כולו חייב, איזו זכות תהיה לעם ישראל להיגאל? – משיבה על כך הגמרא, כי במצב כזה יגאל אותם הקדוש-ברוך-הוא למען עצמו, כביכול. כמו שנאמר (ישעיה מח, יא): "למעני אעשה".
 
מעניין לציין את דברי מהרש"א (רבי שמואל אידלס) המסביר, כי שני המצבים "כולו זכאי" ו"כולו חייב" מקבילים לשני מצבים שמוזכרים קודם לכן בגמרא: "ישראל עושין תשובה" – דור זכאי, ואם אינם שבים מעצמם – "הקדוש-ברוך-הוא מעמיד להן מלך שגזירותיו קשות כהמן" ובכך מביא אותם לשוב בתשובה – דור חייב.
 
הרד"ק לעומת זאת כותב, כי התשובה תתעורר ברוב עם ישראל מכיוון שונה – על-ידי שיראו את סימני הגאולה.
 
באשר לדורנו, כותב האדמו"ר הרב יחזקאל משינאווא: "עתה, בעוונותינו הרבים, בעקבתא דמשיחא, שנתקיים בנו מאמר חז"ל 'חכמת סופרים תסרח ויראי-חטא יימאסו' בעיני המון עם... חשוב ויקר בעיני הקדוש-ברוך-הוא התורה והתפילה שלנו יותר מבדורות הראשונים".
 
מילים דומות כותב הרבי מליובאוויטש מלך המשיח: "כאשר אותם 'תינוקות שנשבו" מקיימים אפילו מצווה אחת בלבד...  הרי זה חשוב ויקר ביותר וביותר אצל הקדוש-ברוך-הוא!". כך שאפשר לראות אותנו כ"דור זכאי".
 
מקורות: תלמוד בבלי סנהדרין, צח, א ובחידושי אגדות מהרש"א שם. נצח ישראל פרק לט. רד"ק על ישעיה נט, טז. התוועדויות הרבי מליובאוויטש מלך המשיח תנש"א חלק ב עמוד 116.


אתר בית חב"ד סרי לנקה טל': 94-77-3409048 + | כתובת: Green Path 70, Colombo 03 | צור קשר
מופעל על ידי 'חב"ד נט' - מרכז אתרי חב"ד בישראל, נוסד על ידי חברי הנהלת אגודת חסידי חב"ד בארה"ק. דוא"ל ne@chabad.co.i

;