ב"ה   יא אב התשע"ח (23.07.2018)
אודותינו         תרומה         צור קשר
 


בית חב"ד סרי לנקה


מדורי יהדות


סרי לנקה - מידע


אמרה חסידית


פרסומת

|
שתפו:  
חבד » חגי ומועדי ישראל » יו"ד שבטלרומם ולהעלות אל פסגת המאוויים
בזכות הרבי, הפכו – וממשיכים להפוך – מיליוני יהודים לגאים ביהדותם. הם נענים כיום לקיים מצווה אפילו בטבורו של רחוב הומה גויים – תופעה שהייתה בלתי נתפסת בעבר הלא רחוק
לחזק את רגש האחריות
הרבי מליובאוויטש מלך המשיח החדיר בחסידים אחריות להצמיח פירות רוחניים. החסידים מהווים זרעים מצמיחי חיים, שמוכיחים כי הרבי הקודם מליובאוויטש 'אף הוא בחיים'
על כסאו לא ישב זר
באותו לילה לחמתי חלום מדהים. ראיתי את הרבי הריי"ץ יושב ברא השולחן הזה ולידו ישב הרבי. הריי"ץ חייך אלי ואמר: "בית הכנסת הוא בית כנסת ולעולם לא יהיה אטליז". התעוררתי ונבהלתי לגלות שהשעה כבר שמונה! 
ציון-דרך רב משמעות
בשורתו של הרבי מהדהדת: הגיע זמן גאולתכם! הגאולה עומדת בפתח ומחכה שכל אחד מאיתנו "יסחב" אותה פנימה. שילמד על הגאולה ויקיים מצוות מתוך כוונה לזרז את הגאולה, כי המסע הגיע לקיצו!
המחנך הגדול לאורו נלך
כמי שניחן במתנת שמים של כישרונות פנומנאליים, גייס אותו אביו למערכה והציב אותו בראש הכוח הלוחם את מלחמת הקיום של העם: החינוך 
כמו לפני ששים שנה
לפני 60 שנה ידעו החסידים כי יש להם רבי – אולם הם תאבו להרגיש בכך. גם כעת כולנו יודעים כי יש לנו רבי – אולם אנו תאבים לראות ולהרגיש בכך
יו"ד שבט ● מנהגי יום ההילולא
מכתב כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מראש חודש שבט ה'תשי"א בענין סדר ההנהגה ביום ההילולא יו"ד שבט
לרומם ולהעלות אל פסגת המאוויים
זוהי אפוא מהות תפקידו של הרבי: לרומם את החסידים ולהפיח בהם חיים חדשים. להכניס רוח רעננה בכל עולם היהדות, שבאותן שנים היה ירוד מאוד, ולהעלות אותו לפסגות לא מוכרות.
להביע רצון ולקבל מרות
אנו שבים ומצהירים לפני הרבי כי אנו מקבלים עלינו את עול מלכותו. על פי הכתוב: "וביקשו את השם אלוקיהם ואת דויד מלכם" – מוטל עלינו לבקש מאלוקים שיגלה את המלך לבית-דויד – את המשיח, וכמו כן לבקש זאת ממלך המשיח בעצמו.
 
הרגשה של ראש-השנה
השבוע חל תאריך חשוב שיש לו משקל דומה במובן מסוים לראש-השנה. השבוע יחול י' בשבט, היום בו לפני 61 שנה הסתלק למרומים כבוד קדושת הריי"צ (רבי יוסף יצחק), האדמו"ר הקודם מליובאוויטש, ושרביט ההנהגה עבר לידי חתנו, הרבי מלך המשיח.
י' שבט – והגאולה השלמה
בי' שבט התרחשו אפוא שני שלבים בדרך להבאת הגאולה: ביום זה 'נטלו המאורות' – מאורו של אדמו"ר הריי"צ ניטל ומאז הוא משפיע עלינו ברוחניות בלבד, כנשמה ללא גוף, וביום זה גם 'נתלו המאורות' – מאורו של הרבי מלך המשיח החל להאיר לנו בגשמיות, כנשמה בגוף דווקא.
להפוך את ה'שטות' ל'שטות דקדושה'
'שטות דקדושה' פירושה, שהאדם שובר את המוסכמות הרגילות והמקובלות, ומתעלה לדרגה רוחנית גבוהה, החורגת מקו השכל וההיגיון הרגיל. הוא אינו מסתפק בעבודת ה' המתחייבת על-ידי השכל, אלא פועל מתוך דבקות בקב"ה שלמעלה מההיגיון ומהמקובל. 
אדמו"ר הריי"צ
רבי יוסף יצחק שניאורסון - האדמו"ר הריי"צ הוא האדמו"ר השישי בשושלת אדמו"רי חב"ד וחמיו של הרבי שליט"א מליובאוויטש. נולד בי"ב תמוז תר"מ לרבי שלום דובער (האדמו"ר הרש"ב) ושטערנא שרה שניאורסון. הסתלק ביום השבת, י' שבט תש"י ומנוחתו כבוד באוהל בבית העלמין "מונטיפיורי" ברובע קווינס שבניו יורק.
איך "שטות" ו"קדושה" הולכים ביחד? ♦ שיעור וידאו
במאמר קבלת הנשיאות של הרבי מלך המשיח, מוסבר הענין של "שטות דקדושה" - שטות שלמעלה מטעם ודעת. בשיעור שלפנינו מסביר הרב נוטיק את המשמעות הפנימית של אותה שטות, ואיך היא מסתדרת עם הקדושה. 


אתר בית חב"ד סרי לנקה טל': 94-77-3409048 + | כתובת: Green Path 70, Colombo 03 | צור קשר
מופעל על ידי 'חב"ד נט' - מרכז אתרי חב"ד בישראל, נוסד על ידי חברי הנהלת אגודת חסידי חב"ד בארה"ק. דוא"ל ne@chabad.co.i

;