ב"ה   ב אלול התשע"ז (24.08.2017)
אודותינו         תרומה         צור קשר
 


בית חב"ד סרי לנקה


מדורי יהדות


סרי לנקה - מידע


אמרה חסידית


פרסומת

|
שתפו:  
חבד » פרשת השבועהפרשה בקצרה
פרשת שופטים עוסקת בעיקרי ההיבטים של מנהיגות יהודית. מתחיל משופטים ולאחר מכן מלך בישראל. 
פרשת השבוע
פרשת השבוע - פרשת שופטים, עם פירוש רש"י
מוח ולב גם יחד
דווקא המלך מקיים יחסי גומלין עם העם: הוא מנהיג אותם והם מקיימים אותו. יחסים שמזכירים את פעילות הלב, שמזרים דם לכל האיברים וגם שואב מהם את הדם חזרה אליו. ולכן המלך מדומה ללב.
ייחודיותן של המצוות דרבנן
על ידי לימוד הלכות הקשורות עם האין סוף האלוקי, זוכים לגילויו של האין סוף האלוקי בגאולה השלמה שתבוא תכף ומיד.
אריכות ימים בבית-המקדש
האנשים שרכשו את המינוי ידעו, כי לאחר שייכנסו אל קודש-הקודשים, מבלי שיהיו ראויים באמת לתפקיד הכהונה הגדולה, הם ימותו  – מכל מקום, רבה הייתה ההשתוקקות לאפשרות לראות את המקום הנשגב.
מלך, אך לא ככל הגויים
הפנמה בתודעה כי העם מחויב לעול המלכות באופן מוחלט מכשירה את  האדם לקבל כראוי עול מלכות שמים. 
מצוות דרבנן
מצוות חז"ל הבאים בעיקר להגן על האדם מן הקשיים וההשפעות השליליות שבעולם - לא יכול להיות להם מספר מדויק ומכוון, כי הם תלויות במצב הרוחני של העולם במרוצת הדורות. 
נבואה
הדור שלנו, כמה שיהיה 'דפוק', זכה לנביא. הרבי מלובביץ' הוא ללא ספק הנביא של הדור שלנו.
מצוות מינוי מלך
מלך ישראל אינו רק אדם מוכשר, בעל חוש מנהיגות, כושר ריטורי, ביצועי וכו', אלא גם בעל נשמה רוחנית גבוהה וכוחות רוחניים נשגבים ועליונים, לכן צריך שהקב"ה, בורא העולם, יבחרנו, ויטיל בקרבו נשמה וכוחות קדושים, כדי להשפיע בעם קדושה אלוקית.
מוּשרש במקורו
מקור החיים של האדם הוא התורה (חכמתה, עצותיה, הנחיותיה וכו'...), כנאמר: "כי הם חיינו". ממנה יהודי שואב את כוחות נפשו להשכיל, להתמודד ולפעול...
להתקדם מגאולה אל גאולה
אין להסתפק בגאולה פרטית אחת או יותר אליהן הצלחנו להגיע, אלא מוטל עלינו להוסיף ולהתקדם עוד ועוד. עד שנגיע לגאולה הכוללת, האמיתית והשלמה, תכף ומיד ממש.
יש נביא בישראל!
לפרסם לכל אנשי הדור שזכינו והקב"ה בחר ומינה אדם, שיהיה ה"שופטייך", "יועצייך" ונביא הדור, המורה לנו הוראות ועצות בכל עניינינו: הן באלו הרוחניים והן בגשמיים, עד לנבואתו העיקרית: "לאלתר לגאולה" ותיכף ומיד ממש "הנה זה משיח בא".
לשמור מרחק ממצרים
העובדה שהאיסור לחבור למצרים תקף גם כיום, מחזקת את המחויבות של כל אחד ואחת מאתנו לתת ביטוי להיותו חלק מעם סגולה ולהתחזק בקיום התורה והמצוות. 
מקלט רוחני
אדם יכול להכניס את כל כולו בעולמה של תורה, כמו הרוצח בשגגה הנמלט לעיר מקלט. ברגע שאדם מבין שעברו איננו מושלם והוא יכול לפתוח דף חדש, הוא מחייב את עצמו לעשות כן.
שערי המדינה האישית של כל אדם
לגוף האדם שבעה שערים שדרכם הוא מתקשר עם העולם שסביבו, עמהם הוא מכניס דברים לגופו ומוציא דברים מגופו החוצה. על האדם לעשות ששערי גופו יהיו "שערי צדק", שיאפשרו אך ורק כניסת דברים חיוביים וטובים


אתר בית חב"ד סרי לנקה טל': 94-77-3409048 + | כתובת: Green Path 70, Colombo 03 | צור קשר
מופעל על ידי 'חב"ד נט' - מרכז אתרי חב"ד בישראל, נוסד על ידי חברי הנהלת אגודת חסידי חב"ד בארה"ק. דוא"ל ne@chabad.co.i

;