ב"ה   ל סיון התשע"ז (24.06.2017)
אודותינו         תרומה         צור קשר
 


בית חב"ד סרי לנקה


מדורי יהדות


סרי לנקה - מידע


אמרה חסידית


פרסומת

|
שתפו:  
חבד » פרשת השבועהפרשה בקצרה
בפרשה אנו קוראים על אדם בשם קורח ממשפחת קהת משבט לוי. קורח החל בקמפיין נגד משה, כשאליו מצטרפים מאתיים וחמישים איש. טענתם היתה שמשה ואהרן לא יותר קדושים מאשר כל הקהל.
פרשת השבוע

פרשת השבוע - פרשת קרח, עם פירוש רש"י

מדוע נקראת הפרשה על-שם קרח?
לו רק היה מחכים קמעה והיה חדל מסערת הקנאה ומתאווה של כבוד עריצים, כי אז היה מתענג על הנועם שמעניק לו השלום, והיו נמשכים אליו חסד ורחמים בשרתו את מנהיגיו ובהווכחו כי אלו מנשימים בו חיים...  
"משה אמת ותורתו אמת"

המנהיג אינו נבחר בידי הציבור, אלא מאת ה', ששולח לעולם נשמה אלוקית עילאית (מעולם אצילות), הנמצאת בתכלית הגילוי בגופו של הצדיק בעולם, והיא ה"נשמה כללית" של הדור.


שקידה ומהירות אלוקיות
השקד, שמסמל הארת-בזק שנקלטת כראוי ומביאה להבשלה ממשית – מסמל גם את אופי העבודה הנדרש מצידנו כהכנה לקראת הארה כזו.  
כוחו של הרהור תשובה
"סוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן ומיד הן נגאלין". הגאולה תלויה בתשובה, אך די בכוחו של הרהור תשובה בלב כדי לחולל נפלאות ולהביא בפועל את הגאולה השלמה.
מעשים מאירים
המעשה הוא העיקר, אבל המעשה צריך להיות מואר כמו 'בוקר' על ידי מודעות וכוונה. מעשה כזה מביא לידיעת ה' ולגילוי אלוקות בעולם... 
הקומוניסט הראשון

כדי שיהודי בעל-עסק יוכל למלא את תפקידו ולהשכין את הקדושה האלוקית בתוך העולם הגשמי, עליו להעמיד לנגד עיניו את הכוהן, שכל-כולו קדושה.

האמונה הטהורה במשה רבינו

מאבק האיתנים שניהל השטן מול משה עמוד האור המאיר לישראל את דרך האמת ומקרבם לאבינו שבשמים, היה מאבק מול כל המשה רבינו שיהיו עד סוף כל הדורות.


קווים, אותיות ודרך חיים
לאותיות השפה העברית ישנה משמעות על פי תורת הסוד ומכל אות לומדים הוראה בחיים. לכל אותיות שמו של "קרח" צד שווה עם האות ה' - אבל שונות הן.
שוויון של כבוד בין - שוֹנים...
שיוויון הוא ערך חשוב. אחדות היא מטרה מקודשת. אבל אחדות אמיתית אין פירושה טשטוש ייחודו של כל פרט, אלא להפך - מיצוי כל הכוחות של כל הפרטים למען המטרה המשותפת
הידור ושבח במצוות
"הידור מצווה" זה חובה נעלית - שלא להסתפק במידת המינימום בקיום המצוות, אלא להוסיף ביופיים והידורם של המצוות וחפצי הקדושה. 
כולם שווים – בגאולה השלמה
כל עוד לא באה הגאולה, בוודאי שיש הבדל בין יהודי אחד למשנהו, בהתאם למדרגתו הרוחנית האישית, ובמקומות הראשונים של החשיבות – נמצאו משה ואהרון. 
הפרשה בקצרה
השבוע אנו קוראים בתורה את פרשת שלח בה אנו מוצאים את בני ישראל במרחק שלושה ימים מהארץ המובטחת - ארץ ישראל, ואז ביקש העם לשלוח מרגלים כדי לבדוק  את הארץ אליה פניהם מועדות...


אתר בית חב"ד סרי לנקה טל': 94-77-3409048 + | כתובת: Green Path 70, Colombo 03 | צור קשר
מופעל על ידי 'חב"ד נט' - מרכז אתרי חב"ד בישראל, נוסד על ידי חברי הנהלת אגודת חסידי חב"ד בארה"ק. דוא"ל ne@chabad.co.i

;