ב"ה   יא אב התשע"ח (23.07.2018)
אודותינו         תרומה         צור קשר
 


בית חב"ד סרי לנקה


מדורי יהדות


סרי לנקה - מידע


אמרה חסידית


פרסומת

|
שתפו:  
חבד » פרשת השבועהפרשה בקצרה
פרשת ואתחנן ממשיכה עם דבריו של משה רבינו לעם ישראל, לפני הסתלקותו מהעולם, כאשר העם נמצא מעבר לנהר הירדן, לפני הכניסה לארץ הקודש - ארץ ישראל.
פרשת השבוע
פרשת השבוע - פרשת ואתחנן, עם פירוש רש"י
תחינה למתנת-חינם
משה רצה שבני-ישראל ירגישו כאילו השיגו את הדרגה הרוחנית הגבוהה בכוח עבודתם. כאילו התאמצו, התפללו והתחננו אליה.
הצילנו - משֹונֵא האדם
בחיים הרוחניים קיימת 'עיר-מקלט' - זו התורה. היא מגינה על היהודי מפני יצר-הרע.
עשרת הדברות בפעם השנייה
ההופעה הכפולה של מעמד מתן תורה רומזת להתגלות סודות התורה הנשגבים בגאולה השלמה – מפיו של מלך המשיח, תכף ומיד ממש.
נחמה כפולה – במעלה הכפולה
אנו כואבים את חסרונם של שני בתי המקדש, כל אחד עם מעלתו המיוחדת, וגם את חסרונם של שני זוגות הלוחות, כל זוג ומעלתו המיוחדת. 
שמע ישראל
כשיהודי קורא את קריאת שמע הוא אומר:  אין עולם! העולם כולו, ארץ, שמים, רקיעים עליונים - הכול בטל מול הבורא.
תפילין של יד ותפילין של ראש
מדוע מצוות תפילין של יד מקיימים רק רגע אחד, ואילו מצוות תפילין של ראש מקיימים כל עוד התפילין על האדם
לשוב ולהפציר מבלי להרפות
מטרתו האמיתית של משה הייתה לפעול את הגאולה השלמה – מצב שהיה מתגשם אם אכן היה נכנס לארץ. וכך גם אנו צריכים ללכת בדרכו של משה רבינו – לבקש, להפציר ולתבוע את הגאולה השלמה, מבלי להרפות ומבלי להתייאש. 
קריאת שמע – למה הכוונה?
מה המשמעות של הקריאה היהודית הנצחית וכיצד היא מגלמת בתוכה את עיקרי האמונה היהודית?
דחייה זמנית ומניבה תועלת
בקשת משה להיכנס לארץ ישראל נדחתה אפוא באותה נקודת זמן – אך לא נדחתה לחלוטין. ודווקא הדחייה הזמנית הביאה למימוש המושלם ביותר של הגאולה שיכולה להיות לעם ישראל
בכל דרכיך דעהו
אחד הפרקים בפרשת השבוע, פרשת ואתחנן, הוא "שמע ישראל". הוא מתווה כמה ממושגי היהדות הבסיסיים ביותר, כמו אחדות ה', מצות אהבת ה', מצות תלמוד תורה ולימודה לילדי ישראל.
מה זו אלף?
מה זו א'? יוד למעלה ויוד למטה וקו המחבר אותם... האדמו"ר הזקן,  מייסד חסידות חב"ד מסביר את המשמעות
חיים - בין שתי נקודות
האות הראשונה שבאמצעותה נוצר הקשר בין הקב"ה לעם-ישראל היא אפוא האות – א' מכאן שהיא גם מסמלת את הקשר והחיבור בין האדם לבין הבורא 
"שאו מרום עיניכם"
ברגעים אלו שלפני הסתלקותו מבקש משה להשריש בבני ישראל את סוד האמונה, את ההבנה כי בכל מצב: “שאו מרום עיניכם”, יש להביט ולזכור “מי ברא אלה”, מי הגורם לכל המאורעות, ומי הכתובת היחידה לבקשת עזרה. 
איך מגיעים לאהבת ה'?
הציווי "ואהבת את ה' אלוקיך גו'" שבפרשת "קריאת שמע", הנאמר פעמיים ביום, מידי בוקר וערב, הוא ציווי יסודי ביהדות - לאהוב את הבורא באמת ובתמים עד כדי מסירות-נפש ובכך לקדש שם שמים. 
נחמה כפולה
בבית המקדש השלישי יהיו שתי המעלות שהיו בשני בתי המקדש ביחד ולכן יש כאן שתי נחמות: מעלת בית המקדש הראשון – שהיה בו גילוי אלוקות בדרגה גבוהה יותר. מעלת בית המקדש השני – שהיה 'מצד התחתון' ולכן 'תפס' יותר בגשמיות העולם, הוא היה גדול יותר והתקיים יותר שנים.
הקוֹל - שבכל דוֹר
כל חלקי התורה שנתגלו בכל דור ודור - הם המשך אחד של ה"קול גדול" שהיה במתן-התורה. הווה אומר, שבכל הדינים והמנהגים, שקבעו חכמי-ישראל בכל הדורות, מתגלה הקב"ה בעצמו, וכאילו הוא עצמו אמרם באופן ישיר, ממש כפי שהיה במעמד הר-סיני.


אתר בית חב"ד סרי לנקה טל': 94-77-3409048 + | כתובת: Green Path 70, Colombo 03 | צור קשר
מופעל על ידי 'חב"ד נט' - מרכז אתרי חב"ד בישראל, נוסד על ידי חברי הנהלת אגודת חסידי חב"ד בארה"ק. דוא"ל ne@chabad.co.i

;