ב"ה   ב ניסן התשע"ח (18.03.2018)
אודותינו         תרומה         צור קשר
 


בית חב"ד סרי לנקה


מדורי יהדות


סרי לנקה - מידע


אמרה חסידית


פרסומת

|
שתפו:  
חבד » פרשת השבועהפרשה בקצרה
פרשתנו, פותחת את החומש השלישי בחמישה חומשי תורה. ספר ויקרא נקרא גם תורת כהנים, כיון שהוא מכיל את כל ההלכות של הכהנים בעת עבודתם במשכן ובמקדש.
פרשת השבוע
פרשת השבוע - פרשת ויקרא, עם פירוש רש"י
הזכות להתחבר טוב יותר
כאשר אנו משקיעים את המיטב שבנו וברכושנו למען השם – אנו מעוררים אצלו חיבה מיוחדת אלינו, וכך אנו מבטלים מעלינו גזירות רעות ומקרבים את בניין בית המקדש השלישי, בו נקריב קרבנות כפשוטם.
ההתגלות מלמעלה נותנת כוח להתעלות מלמטה
מתוך ההתגלות האלוקית העליונה ביותר יש לעבור לעבודת ההתעלות של בני-האדם.
ההצלחה הטמונה בא' הזעירה
התגלותו של הקדוש-ברוך-הוא אל משה הייתה בממדים 'זעירים' – במידה שהוא יכול להכיל.
עניינו של המזבח
גם אם עדיין לא נעשתה הכפרה, וקל וחומר שעדיין לא הגענו ל'מחבב' – בכל זאת אלוקים כבר דואג לעם ישראל, מסלק ממנו את הגזֵרות הרעות ומזין אותו בכל השפע הגשמי והרוחני הדרוש לו.
קרבן מעומק הנפש
המילים "נפש כי תקריב" רומזות להקרבת הנפש. 'לזבוח' את הנפש הבהמית על מזבח הרצון האלוקי. כל 'זביחה' כזו, כל התגברות על היצר הרע, מקרבת אותנו אל הגאולה השלמה
הבהמה הפרטית
לכל אחד יש את ה"בהמה" שלו - גופו וענייניו הגשמיים. הוא אינו צריך לפגוע בהם, הוא צריך להמשיך לעסוק בעניינים האלו. אבל!  - להוציא מכל זה את ה'חיות'!  כל העיסוקים האלה הכרחיים, אבל לא הם העיקר בחייך. 
קורבנות 'הגשם', קורבנות 'הרוּח'
כיום אין לנו בית-המקדש ואין אנו יכולים להקריב קרבנות כפשוטם של דברים, על גבי המזבח, אבל המשמעות הרעיונית של הקרבנות היא נצחית והיא תקפה גם בעבורנו, כאן ועכשיו
כשה' בעצמו קורא...
"ויקרא אל משה", לשון חיבה - חיבה יתירה ומיוחדת, שהרי בלאו הכי, מובן ופשוט גודל החיבה של ה' למשה. ורק על ידי קריאת חיבה זו נמשכת הארה והשפעה למשה, המסייעת בעדו לעלות ולבוא אל אהל מועד. 
כח המלח
הכיצד רואה החסידות את הקשר שבין המַלָח בעל הספינה המערב את המים ומכה בגלים – ובין המֶלַח? כיצד הוא מהווה סמל לאבן האחלמה המביאה חיזוק ורפוי לנפש? כיצד ניתן לראות במלח סמל למחול ולמחילה ולנקודת החולם שנמצאת בראשן של אותיות?
עבודה שמנוגדת להגיון האנושי
אילו היינו מצוּוים לתרום את בשר הקורבנות לאכילת עניים ונזקקים - מילא; אבל לשרוף בהמות שלמות על המזבח -למה, מה התועלת בדבר? וכי לא חבל על הבשר?!


אתר בית חב"ד סרי לנקה טל': 94-77-3409048 + | כתובת: Green Path 70, Colombo 03 | צור קשר
מופעל על ידי 'חב"ד נט' - מרכז אתרי חב"ד בישראל, נוסד על ידי חברי הנהלת אגודת חסידי חב"ד בארה"ק. דוא"ל ne@chabad.co.i

;